Čiastkový monitorovací systém pôda

Organizácia zodpovedná za obsah: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave

Vysvetlivky k najdôležitejším vlastnostiam pôd zisťovaných v pôdnych monitorovacích sondách

V interaktívnej WEB mape sú jednotlivé pôdne monitorovacie sondy reprezentované ako body s pripojenými atribútovými tabuľkami. V tabuľkách sú uvedené všetky najdôležitejšie parametre vlastností pôd a ich kritéria, ktoré sú rozhodujúce jednak z hžadiska pôdnej úrodnosti, ako aj mimoprodukčných funkcií. Jedná sa o zaužívané kritériá. V prípade, že väčšina parametrov je mimo vyhovujúceho rozpätia, jedná sa o pôdu s nízkou úrodnosťou. V takom prípade doporučujeme prekontrolovať, resp. podať žiadosť na vypracovanie projektu zúrodňovania na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, resp. na jeho regionálne pracovisko v Banskej Bystrici a v Prešove.

Poznámka: Ani v najčistejších pôdach sa nevyskytujú nulové hodnoty rizikových prvkov. Hygienické limity sú uvádzané podža Vestníka MP SR z januára 1994. Pri výrazne kontaminovaných pôdach treba uvažovať až so sanáciu pôd.

Pôdny typ viď publikácia: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody, Bratislava, 2000
Pôdny subtyp viď publikácia: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody, Bratislava, 2000
Varieta viď publikácia: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody, Bratislava, 2000

Pôdny druh - Zrnitosť

ľahká pôda
obsah frakcie piesku (0.05 - 2.00 mm) > 70 %
obsah ílu (< 0.002 mm) <15 %
Stredne ťažká pôda
obsah frakcie piesku (0.05 - 2.00 mm) < 70 %
obsah ílu (< 0.002 mm) 15 - 35 %
obsah prachu (0.002 - 0.05 mm) > 60 %
Ťažká pôda
obsah ílu (< 0.002 mm) > 35 %
obsah prachu (0.002 - 0.05 mm) < 60 %
Vyhovujúci parameter: stredne ťažká pôda

Objemová hmotnosť (g.cm-3)

nízka < = 1.15
optimálna 1.16 - 1.35
mierne nepriaznivá 1.36 - 1.45
nepriaznivá 1.46 - 1.50
veľmi nepriaznivá 1.51 - 1.60
kritická > 1.60
Vyhovujúci parameter: optimálna

Výmenná pôdna reakcia (pH/CaCl2 aj pH/KCl)

extrémne kyslá < = 4.5
silne kyslá 4.6 - 5.0
kyslá 5.1 - 5.5
slabo kyslá 5.6 - 6.5
neutrálna 6.6 - 7.2
alkalická 7.3 - 7.7
silne alkalická > 7.7
Vyhovujúci parameter: slabo kyslá až neutrálna (podľa pestovanej plodiny)

Aktívna pôdna reakcia (pH/H2O)

extrémne kyslá < = 4.4
silne kyslá 4.5 - 5.5
kyslá 5.6 - 6.0
slabo kyslá 6.1 - 6.5
neutrálna 6.6 - 7.3
alkalická 7.4 - 8.4
silne alkalická > 8.4
Vyhovujúci parameter: slabo kyslá až neutrálna (podľa pestovanej plodiny)

Obsah humusu ( % )

slabo humózne < 1
mierne humózne 1 - 2
stredne humózne 2 - 3
silne humózne 3 - 5
veľmi silne humózne > 5
Vyhovujúci parameter: stredne humózne (najmä na orných pôdach)

Obsah fosforu (Egner ; mg.kg-1)

veľmi malý pre ornú pôdu < 15
pre trvalé trávne porasty< 10
malý pre ornú pôdu 16 - 30
pre trvalé trávne porasty11 - 20
stredný pre ornú pôdu31 - 65
pre trvalé trávne porasty21 - 35
dobrý pre ornú pôdu66 - 80
pre trvalé trávne porasty36 - 45
vysoký pre ornú pôdu > 80
pre trvalé trávne porasty > 45
Vyhovujúci parameter: dobrý

Obsah fosforu (Mehlich III., mg.kg-1)

nízky pre ornú pôdu ľahká pôda < 60
stredne ťažká pôda < 50
ťažká pôda < 40
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda < 35
stredne ťažká pôda < 30
ťažká pôda < 25
vyhovujúci pre ornú pôdu ľahká pôda 61 - 95
stredne ťažká pôda51 - 85
ťažká pôda 41 - 70
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 36 - 75
stredne ťažká pôda 31 - 65
ťažká pôda 26 - 50
dobrý pre ornú pôdu ľahká pôda96 - 145
stredne ťažká pôda86 - 125
ťažká pôda 71 - 100
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 76 - 120
stredne ťažká pôda66 - 100
ťažká pôda 51 - 85
vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda146 - 200
stredne ťažká pôda126 - 165
ťažká pôda 101 - 135
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda121 - 150
stredne ťažká pôda101 - 125
ťažká pôda 86 - 105
veľmi vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda > 200
stredne ťažká pôda > 165
ťažká pôda > 135
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda > 150
stredne ťažká pôda > 125
ťažká pôda > 105
Optimálny parameter: dobrý

Obsah draslíka (Schachtschabel ; mg.kg-1)

veľmi malý pre ornú pôdu ľahká pôda < 50
stredne ťažká pôda < 70
ťažká pôda < 90
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda < 40
stredne ťažká pôda < 60
ťažká pôda < 80
malý pre ornú pôdu ľahká pôda 51 - 80
stredne ťažká pôda71 - 110
ťažká pôda 91 - 140
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 41 - 70
stredne ťažká pôda 61 - 90
ťažká pôda 81 - 110
stredný pre ornú pôdu ľahká pôda81 - 130
stredne ťažká pôda111 - 170
ťažká pôda 141 - 220
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 71 - 100
stredne ťažká pôda91 - 130
ťažká pôda 111 - 160
dobrý pre ornú pôdu ľahká pôda131 - 200
stredne ťažká pôda171 - 250
ťažká pôda 221 - 330
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda101 - 150
stredne ťažká pôda131 - 180
ťažká pôda 161 - 230
vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda > 200
stredne ťažká pôda > 250
ťažká pôda > 330
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda > 150
stredne ťažká pôda > 180
ťažká pôda > 230
Vyhovujúci parameter: dobrý

Obsah draslíka (Mehlich III., mg.kg-1)

nízky pre ornú pôdu ľahká pôda < 90
stredne ťažká pôda < 130
ťažká pôda < 170
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda < 80
stredne ťažká pôda < 100
ťažká pôda < 130
vyhovujúci pre ornú pôdu ľahká pôda 91 - 105
stredne ťažká pôda131 - 200
ťažká pôda 171 - 260
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 81 - 120
stredne ťažká pôda 101 - 150
ťažká pôda 131 - 190
dobrý pre ornú pôdu ľahká pôda151 - 230
stredne ťažká pôda201 - 300
ťažká pôda 261 - 370
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 121 - 180
stredne ťažká pôda151 - 210
ťažká pôda 191 - 270
vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda231 - 350
stredne ťažká pôda301 - 400
ťažká pôda 371 - 500
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda181 - 270
stredne ťažká pôda 211 - 295
ťažká pôda 271 - 370
veľmi vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda > 350
stredne ťažká pôda > 400
ťažká pôda > 500
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda > 270
stredne ťažká pôda > 290
ťažká pôda > 370
Optimálny parameter: dobrý

Obsah horčíka (Mehlich III., mg.kg-1)

nízky pre ornú pôdu ľahká pôda < 80
stredne ťažká pôda < 110
ťažká pôda < 145
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda < 65
stredne ťažká pôda < 90
ťažká pôda < 110
vyhovujúci pre ornú pôdu ľahká pôda 81 - 135
stredne ťažká pôda111 - 175
ťažká pôda 146 - 220
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 66 - 100
stredne ťažká pôda 91 - 130
ťažká pôda 111 - 165
dobrý pre ornú pôdu ľahká pôda136 - 200
stredne ťažká pôda176 - 255
ťažká pôda 221 - 370
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 101 - 155
stredne ťažká pôda131 - 175
ťažká pôda 166 - 230
vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda201 - 300
stredne ťažká pôda256 - 340
ťažká pôda 341 - 470
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda156 - 230
stredne ťažká pôda176 - 255
ťažká pôda 231 - 320
veľmi vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda > 300
stredne ťažká pôda > 340
ťažká pôda > 470
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda > 230
stredne ťažká pôda > 255
ťažká pôda > 320
Optimálny parameter: dobrý

Mikroelementy


Obsah medi (DTPA, mg.kg-1)

malý ľahká pôda < 0.80
stredne ťažká pôda < 0.80
ťažká pôda < 0.80
stredný ľahká pôda 0.81 - 2.70
stredne ťažká pôda 0.81 - 2.70
ťažká pôda 0.81 - 2.70
vysoký ľahká pôda > 2.70
stredne ťažká pôda > 2.70
ťažká pôda > 2.70
Vyhovujúci parameter: stredný

Obsah zinku (DTPA, mg.kg-1)

malý ľahká pôda < 1.00
stredne ťažká pôda < 1.00
ťažká pôda < 1.00
stredný ľahká pôda 1.01 - 2.50
stredne ťažká pôda 1.01 - 2.50
ťažká pôda 1.01 - 2.50
vysoký ľahká pôda > 2.50
stredne ťažká pôda > 2.50
ťažká pôda > 2.50
Vyhovujúci parameter: stredný

Obsah mangánu (DTPA, mg.kg-1)

malý ľahká pôda < 10.00
stredne ťažká pôda < 10.00
ťažká pôda < 10.00
stredný ľahká pôda 10.1 - 100.0
stredne ťažká pôda 10.1 - 100.0
ťažká pôda 10.1 - 100.0
vysoký ľahká pôda > 100.0
stredne ťažká pôda > 100.0
ťažká pôda > 100.0
Vyhovujúci parameter: stredný

Obsah železa (DTPA, mg.kg-1)

malý ľahká pôda < 8.00
stredne ťažká pôda < 8.00
ťažká pôda < 8.00
stredný ľahká pôda 8.1 - 75.0
stredne ťažká pôda 8.1 - 75.0
ťažká pôda 8.1 - 75.0
vysoký ľahká pôda > 75.0
stredne ťažká pôda > 75.0
ťažká pôda > 75.0
Vyhovujúci parameter: stredný

Rizikové prvky (limitné hodnoty)


Celkový obsah arzénu (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 10
stredne ťažká pôda 25
ťažká pôda 30

Celkový obsah kadmia (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 0.4
stredne ťažká pôda 0.7
ťažká pôda 1.0

Celkový obsah kobaltu (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 15
stredne ťažká pôda 15
ťažká pôda 20

Celkový obsah chrómu (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 50
stredne ťažká pôda 70
ťažká pôda 90

Celkový obsah medi (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 30
stredne ťažká pôda 60
ťažká pôda 70

Celkový obsah niklu (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 40
stredne ťažká pôda 50
ťažká pôda 60

Celkový obsah olova (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 25
stredne ťažká pôda 70
ťažká pôda 115

Celkový obsah selénu (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 0.25
stredne ťažká pôda 0.40
ťažká pôda 0.60

Celkový obsah zinku (metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1)

  ľahká pôda 100
stredne ťažká pôda 150
ťažká pôda 200

Celkový obsah ortuti (AMA, mg.kg-1)

  ľahká pôda 0.15
stredne ťažká pôda 0.50
ťažká pôda 0.75

Obsah vodorozpustného fluoru (mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 5.0

Obsah prístupného arzénu (1 M NH4NO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 0.4

Obsah prístupnej medi (1 M NH4NO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 1.0

Obsah prístupného niklu (1 M NH4NO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 1.5

Obsah prístupného kadmia (1 M NH4NO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 0.1

Obsah prístupného olova (1 M NH4NO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 0.1

Ďalej nasledujú limitné hodnoty rizikových prvkov (2 M HNO3, resp. 2 M HCl)

Obsah kadmia (2 M HNO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 0.3

Obsah olova (2 M HNO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 30

Obsah chrómu (2 M HNO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 10

Obsah zinku (2 M HNO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 40

Obsah niklu (2 M HNO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 10

Obsah medi (2 M HNO3,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 20

Obsah arzénu (2 M HCl,mg.kg-1)

  pre všetky druhy pôd 5

Vyhovujúci parameter: podlimitný
Poznámka: V 1. až 3. cykle ČMS-P sa rizikové prvky analyzovali v 2 M HNO3, resp. v 2 M HCl (As)

Organické kontaminanty


Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU),mg.kg-1

  pre všetky druhy pôd 1.00

Polychlórované bifenyly (PCB),mg.kg-1

  pre všetky druhy pôd 0.05

Chlórované pesticídy (jednotlivo),mg.kg-1

  pre všetky druhy pôd 0.5

Nechlórované pesticídy (jednotlivo),mg.kg-1

  pre všetky druhy pôd 1.00

Nepolárne látky (NEL),mg.kg-1

  pre všetky druhy pôd 0.10

Vyhovujúci parameter: podlimitný